Service & dienstverlening

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaat-schappijen voeren. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursmaat-schappijen . Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij informeren u graag.

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers wordt niet beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt gegeven of door het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Alle medewerkers binnen onze onderneming hebben een vast salaris die marktconform is. Onze medewerkers worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht gedrag. De beloning van onze medewerkers wordt op basis van deze beoordeling vastgesteld.

Onze tarieven

De kosten van onze werkzaamheden en service kunnen worden betaald door de financiële instelling waarmee wij u in contact brengen. Deze provisie maakt onderdeel uit van de premie die door de financiële instelling bij u in rekening wordt gebracht. Een andere mogelijkheid is dat wij onze kosten rechtstreeks bij u in rekening brengen.

Hoe wij de kosten voor onze werkzaamheden in rekening brengen, laten wij u vooraf weten.

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze algemene voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.