Zelfstandig RegioBank Adviseur — 

Klacht

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met jou als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Ben je om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Klacht

Klacht

Dien direct jouw klacht bij ons in

Jouw gegevens

Jouw opmerking of klacht
Je kunt jouw opmerkingen of klacht ook mondeling of schriftelijk richten aan:

De Goede Financieel Specialist B.V.
Burgemeester Falkenaweg 101
8442 LB Heerenveen
0513 – 624000
info@de-goede.nl

Jij ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft jouw klacht bestaan, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kun je jouw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen jij jouw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan je kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het je ook vrij jouw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid)
www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is: 300.017320
Ons AFM-vergunningnummer: 12046412

Klacht - De Goede

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 – 3552248
E-mail : info@kifid.nl

chevron-down